FAQ

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Wat is de ideale leeftijd om te leren zwemmen?

Hoe eerder een kind veilig is in het water, hoe beter. De meeste kinderen die verdrinken, zijn immers tussen de nul en vier jaar oud. Vanaf zeer jonge leeftijd zijn er mogelijkheden in het zwembad om kinderen veiliger in en om water te laten bewegen.

De adviesleeftijd om te starten met zwemles voor het A-diploma is 4 tot 5 jaar. De eisen die aan het A-diploma zijn gesteld, zijn te moeilijk voor een kind van 3 jaar om te halen. Zelfs een kind van 4 heeft moeite met de eisen. Daar komt bij dat een kind van 4 ook start op de basisschool. Dit is voor een kind een grote verandering, die veel energie kost. Wacht een half jaar en het kind zal makkelijker door de zwemlessen heen lopen. 

Kun je ook voor de leeftijd van vier jaar al iets doen?

Voordat de kinderen bij ons kunnen starten is het erg belangrijk dat ze watervrij zijn. Dit kun je bewerkstelligen door zelf veel met de kinderen te gaan zwemmen, verplicht de kinderen niets echter laat ze juist zien dat in het water zijn leuk is. 

Waarom is het ene kind sneller dan het andere kind?

Alle kinderen kunnen leren zwemmen, maar niet alle kinderen doen daar even lang over. Tachtig procent van de kinderen is gemiddeld, tien procent haalt zijn diploma’s sneller en nog eens tien procent doet er langer over. Dat is heel normaal. Dat een kind meer oefening nodig heeft dan gemiddeld, kan te maken hebben met de motoriek: niet iedereen ontwikkelt zich in hetzelfde tempo. Vaak heeft het echter te maken met angst. Het scheelt enorm als je je kind op tijd leert wennen aan water. Denk er ook aan dat je eigen houding van invloed kan zijn. Als je je kind steeds waarschuwt dat water ‘gevaarlijk’ is, kan het zijn dat hij/zij er bang voor wordt.

Kan ik als ouder iets doen om het leren zwemmen te versnellen?

Je kunt het voor je kind makkelijker maken door veel te gaan zwemmen. Doe dan geen oefeningen, maar maak het zwemmen leuk. Ga samen van de glijbaan of doe spelletjes. Jouw aanwezigheid zorgt ervoor dat je kind zich op zijn/haar gemak gaat voelen in het water. Dat geeft zelfvertrouwen! 

Wanneer heeft mijn kind voldoende vaardigheden?

Tijdens de zwemlessen voor het Zwem-ABC leren kinderen alle vaardigheden die nodig zijn bij het zwemmen in zwembaden en open water. Je kind moet zichzelf kunnen redden als het (per ongeluk) in het water terecht komt. De veiligheid en vaardigheid van je kind in het water loopt op met het behalen van de diploma’s. Alleen met het complete Zwem-ABC op zo veilig mogelijk in het water.

Ná het ABC

Hoe hou ik de vaardigheden van mijn kind op peil?

Wie het Zwem-ABC heeft gehaald, is ‘zwemveilig’. Zeker voor jonge kinderen is het nu belangrijk regelmatig te blijven zwemmen. De vaardigheden die je kind heeft aangeleerd kunnen zo op peil worden gehouden. Wanneer een kind een lange tijd niet zwemt kan het zwemmen verleerd zijn. Zie het als het rijbewijs, het echte leren gebeurt tijdens het bijhouden van de vaardigheden. 

Diploma kwijt/bewaren?

Zwemdiploma A, B en C worden eenmalig verstrekt. In verband met de privacywetgeving is er geen landelijke database waarin wordt bijgehouden wie welk zwemdiploma in bezit heeft. Echter wij houden wel een database bij van de gegevens gedurende een aantal jaren. Voor sommige opleidingen, zoals in de sectoren sport, politie of brandweer, is het nodig het zwemdiploma te kunnen tonen bij de start. Bewaar het zwemdiploma daarom goed.

Gaan de lessen door in de vakanties?

In elke vakantie blijven bij ons de lessen doorgaan. In de zomervakantie lessen wij met een aangepast rooster, dit betekent niet dat er lessen verdwijnen. Deze lessen worden verplaatst naar bijvoorbeeld de ochtend. Uw kind kan in de vakantie zo lekker door blijven zwemmen, zodat de techniek niet verloren gaat.

Waar moet ik op letten als mijn kind in en rondom water speelt?

Met het Zwem-ABC zijn kinderen toegerust met vaardigheden om veilig plezier te maken in en om het water. Echter een paniek situatie kunnen wij niet oefenen. Kinderen blijven kinderen en ouders moeten dus altijd blijven opletten. Bij open water, maar ook in een zwembad met toezichthouders.

Algemene informatie ABC

ENVOZ

Dit is de branche-organisatie waar wij bij aangesloten zijn. De erkenning die deze diploma´s hebben is een erkenning van de Internationale Federatie van Swimming Teachers Association (IFSTA).

ENVOZ? Is dit diploma wel erkend?

Al zolang er zwemdiploma’s bestaan, bestaan er ook misverstanden over de inhoud, de geldigheid en of ze wel of niet door de overheid erkend zijn. Er zijn verschillende soorten zwemdiploma’s op de Nederlandse markt. Er zijn zwemdiploma’s van particuliere zwemscholen, van gemeenten, NRZ en de Internationale zwemdiploma’s van de stichting ENVOZ, een stichting van de Nederlandse Vereniging van Zwembad-, sport- en recreatiemedewerkers. Eigenlijk kan iedereen een zwemdiploma uitgeven en die vrijheid is een groot goed!.

Doelstelling van de stichting ENVOZ is om zo goedkoop mogelijk een zo breed mogelijk gedragen zwemdiploma in de markt te houden. Niet alleen voor Nederland, maar een zwemdiploma dat wordt gezwommen in vele landen van de wereld. De enige erkenning die deze diploma´s hebben is een erkenning van de Internationale Federatie van Swimming Teachers Association. Een organisatie die in meer dan 20 landen over de gehele wereld diploma´s levert. Dat wil zeggen dat in potentie er zo´n 500 miljoen mensen voor zo´n zwemdiploma kunnen afzwemmen.

Het is beslist niet zo dat de zwemdiploma´s van de NRZ of van de KNZB beter zijn dan welk ander zwemdiploma dan ook. Het argument dat wel eens wordt gebruikt is de gecommitteerde. Die komt langs en kijkt of alles goed gaat. Persoonlijk zie ik het als een motie van wantrouwen en onkunde naar de zeer kundige medewerkers van onze zwembaden. Zij zijn beroepsmatig bezig en hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Het hele gedoe van die gecommitteerde stamt nog uit de tijd van de KNZB zwemdiploma´s. Gelukkig is dat historie en zijn de zwembaden nu professioneel bezig met hun producten.

Wat moet mijn kind aan naar de zwemles?

Het is belangrijk dat uw kind tijdens de zwemles badkleding draagt. Dat zit lekker en is hygiënisch. Het soort of merk maakt verder niet uit. 

Wordt de haak nog gebruikt?

De haak is niet meer van deze tijd. Gelukkig! Onze instructeurs zijn bij uw kind in het water om waar nodig te corrigeren en te sturen.

Mag mijn kind een zwembrilletje op?

Reageren de ogen van je kind erg gevoelig op chloor tijdens het zwemmen? Je kunt bespreken met de zwemonderwijzer óf en wanneer een chloorbrilletje tijdens de lessen gebruikt mag worden. Wij testen wel of je kind zijn of haar ogen open durft te houden onder water. Wanneer een kind in het water valt moet het zichzelf zien te redden, hiervoor moet je je ogen open durven houden. Het mag geen gewenning worden dat de ogen gesloten blijven onder water.

Waarom zwemmen kinderen met kleding aan tijdens het afzwemmen?

Een kind dat per ongeluk in het water terecht komt, heeft meestal geen zwemkleding aan. Daarom wordt tijdens het diplomazwemmen getoetst of een kind zich ook gekleed kan redden. De kledingeisen worden met het oplopen van de diploma’s steeds zwaarder. De kleding die je kind aan moet bij het afzwemmen voor diploma A, B en C komen respectievelijk overeen met zomer-, lente- en herfstkleding. Vanaf de afzwemgroep zwemmen de kinderen bij ons elke les met de kleding aan. Hierdoor bouwen ze kracht op en wennen ze aan het zwemmen met kleren.

Wat zijn de eisen voor het afzwemmen?

Klik hier voor de eisen en richtlijnen die wordt voorgeschreven bij diplomazwemmen voor Zwemdiploma A, Zwemdiploma B en Zwemdiploma C.

Moet dat nou, dat gat in dat zeil onder water?

Dat vragen ouders zich weleens af. Sinds 1998 moeten kinderen bij het diplomazwemmen onder water door een gat in een zeil zwemmen, dat verticaal in het water hangt. Deze opdracht is toegevoegd omdat wij vinden dat een kind niet alleen onder water kan zwemmen, maar zich ook kan oriënteren door om zich heen te kijken. Die vaardigheid wordt getoetst door het kind door het gat te laten zwemmen: daarvoor moet het de ogen immers open houden. Als deze opdracht goed wordt opgebouwd tijdens de zwemlessen, levert dit geen problemen op voor de kinderen.

Zakken tijdens het examen, kan dat?

Wanneer onze instructeurs hun kinderen laten afzwemmen hebben ze in de daarvoor bestemde afzwemgroep laten zien dat ze voldoen aan de eisen van het diploma. Afzwemmen is bij ons een feestje en geen testmoment!

Hoe snel heeft jouw kind het ABC compleet?

Als het A-diploma eenmaal binnen is, zijn diploma B en het complete ABC ook binnen bereik. Gemiddeld hebben zwemleerlingen bij ons 12-15 klokuren nodig om het diploma A te behalen. Voor diploma B staan gemiddeld 8 klokuren, en voor C nog 10 klokuren. Nogmaals, ieders kind heeft zijn of haar eigen leersnelheid, zodoende zal het ene kind sneller klaar zijn dan de ander. Elke zwemles duurt bij ons 30 minuten. Zodoende duurt een A-diploma 24-30 lessen, een B-diploma 16 lessen en een C diploma ongeveer 20 lessen. Uiteraard zijn dit gemiddeldes en heeft ieder kind zijn of haar eigen leersnelheid. 

Moet je kind het diploma A, B én C halen?

Ja, want alleen met zwemdiploma A, B én C is je kind echt voorbereid op een leven lang zwemplezier. In 1998 is het zogenoemde Zwem-ABC ontwikkeld. Met de komst van de zwemparadijzen met wildwaterglijbanen en veel nieuwe vormen van recreatie in, op en bij het water, hebben kinderen andere vaardigheden nodig dan vroeger. Die andere vaardigheden leren kinderen vooral tijdens de lessen die voorbereiden op het zwemdiploma C. Anders dan vroeger, toen er nog alleen diploma A en B waren, hebben kinderen dus ook echt diploma C nodig. 

Contact

Zwemschool Snorkeltje
Email: info@zwemschoolsnorkeltje.nl
Telefoon: 033 - 202 26 77
KVK: 63317419
BTW: NL200248893B01